Vellykket bergingsaksjon av luftfartøy: – En formidabel innsats