Regjeringen gir to milliarder kroner for å få ned ventetider på sykehusene