Kommunen må spare penger — sommerstengte barnehager, reduksjon av årsverk i skolene og dyrere kino og vaksine er aktuelle tiltak