Tenåring anmeldes etter droneflyging over Tromsøbrua

foto