Her har mer enn 120 meldt seg for å kjøpe aksjer for å sikre videre butikkdrift i bygda

foto