Her skal ungdommer ned i 15-årsalderen ha jobbet med pleie av til dels sterkt demente pasienter

foto