– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik:

LO tar ut 22.947 medlemmer i streik fra søndag, hvis de ikke greier å komme til enighet med motparten, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), innen klokken 2400 natt til søndag.

Det kan blant annet ramme en rekke fergestrekninger (se liste lenger nede), Aibel, Aker Solutions, Kaefer, Hydro, bryggerier; blant annet Ringnes. Hansa Borg og Aass, Coca-Cola, Veidekke, Arcus og Vectura.

Streik skal iverksettes klokken 0600, men erfaringsvis kan det bli megling på overtid søndag, så 0600-fristen søndag morgen kan bli justert, hvis det skulle ende i konflikt.

Tidligere tirsdag ble det kjent at LO-konkurrenten YS tar ut 1441 medlemmer i første streikeuttak, blant annet Felleskjøpets butikker mange steder. Securitas flere steder og Schibsted, Harald A. Møller og Bertel O. Steen i Oslo.

Den avsluttende meglingsrunden starter fredag.

Her kan du lese hele streikeuttaket til LO.

Og her YS-listen:

LO-lederen vet at det ikke har vært konflikt i et mellomoppgjør i moderne tid, men advarer likevel:

VIL SNU UTVIKLINGEN: Følsvik sier realønnsnedgang ikke kan fortsette. Foto: Frode Hansen / VG

– Dette kan ikke fortsette

– Norske arbeidstagere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstagere får sin del av verdiskapningen, fremholder hun i en pressemelding.

– Vi står fast på kravet om økt kjøpekraft når vi nå går inn i megling med NHO. Mange av våre medlemsgrupper har hatt en betydelig nedgang i reallønnen de siste årene. Dette kan ikke fortsette, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

NHO: Målet er å finne en løsning

– Det er LO og YS som gjør uttaket, og vi forholder oss til det. Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning. Men dersom meklingen ikke fører frem, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier direktør arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO-LEDER: Nina Melsom viser til at bedriftenes konkurransevne må legges til grunn. Foto: Frode Hansen / VG

Hun sier det er viktig å ivareta bedriftenes konkurranseevne.

– Situasjonen i bedriftene er svært ulik. NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift. Vi må ikke ende med et oppgjør som går utover bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser. Levedyktige bedrifter er med på å sikre Norges fremtid.

Dette nører opp under mulig historisk streik

Opptakten til årets lønnsoppgjør har vært heftig, fordi arbeidstakerene i Norge oppleve kraftig reallønnsnedgang i fjor – og fordi at lederlønningene i sentral sektorer har tatt av:

  • I fjor steg lønningene med 4,1 og prisene med 5,8: Altså en reallønnsnedgang med 1,7 prosentpoeng.

  • Lederlønningene steg kraftig:

  • Hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

  • I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for norske arbeidstagere.

Vel fem prosent

Det har fått LO-ledere til å se rødt og har faktisk bidratt til å skjerpe lønnskravene.

LO krever økt kjøpekraft, altså at lønningene skal øke mer enn prisene.

Det tekniske beregningsutvalget, som lager statistikken før oppgjøret, har beregnet at prisene skal opp med 4,9 prosent i Norge i år.

Det betyr at LO må ha minst fem prosent for at det kravet innfris.

Lederen i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, har sagt at anslaget hos våre handelspartnere, de vi handler mest med, er på 5,4 prosent.

Realistisk sett ender da oppgjøret på fem prosent, eller litt mer.

Lavlønnstillegg er en kompliserende faktor i årets oppgjør. Mange bransjer går godt og tåler store lavlønnstillegg, men en del bransjer med lav lønn går dårlig, og for dem vil store lavlønnstillegg presse en allerede presset økonomi.

HELGEMEGLING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid innleder meglingen fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rammene settes til helgen

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor det er lønn som forhandles.

Det er annethvert år: I fjor var det og neste år er det hovedoppgjør, hvor andre tunge saker, som pensjon kan legges på bordet.

Det er oppgjør i privat sektor som innleder vårens lønnsoppgjør, gjennom det såkalte frontfagsoppgjøret, som LO og NHO leder an i, som setter rammene for alle de andre oppgjørene i vår.

Oppgjørene i andre deler av det privat og stat og kommune følger senere i vår.