foto
2.445 innbyggere i Senja er uten fastlege. Kommunen har null søkere til de fire tomme fastlegestolene. Foto: Trond Sandnes

Over 16 prosent i Senja er uten fastlege. Ingen kommuner i Troms har flere på venteliste. Dette sier politikerne