Brøt milepælen — Folkebladet har igjen over 6.000 i opplag