Utlovde dusør på hodet til Støre og testiklene til Vedum. Fikk 12.000 kroner i bot, men nektet å betale

foto