Dyrere kino, søskenpriser og kutt i årsverk. Her er de 11 nye kuttene som foreslås i Senja kommune

foto