Høyres budsjettforslag: - Skatteøkningene til Ap og Sp rammer folk og næringsliv