Utrykningstiden går ned — og snart kan det bli ansatt brannkonstabler på dagtid

foto