Vei må stenges under bygging av ny barneskole

foto