Norge trenger stadig mer nettkapasitet for å legge til rette for det grønne skiftet.

De siste fire årene har næringsvirksomhet søkt om hele 30 gigawatt (GW) nettkapasitet, ifølge Statnett. Men på grunn av begrenset nettkapasitet, har kun 6,5 GW nytt forbruk fått reservert kapasitet i nettet.

Med andre ord: Norge skriker etter mer kraftnett.

Likevel forteller energientreprenørene, som er dem som bygger og vedlikeholder kraftnettet i Norge, om oppdragstørke.

– Det er et paradoks. Mens alle vil bygge nett, får de som skal gjøre det, mindre omsetning, sier Jørgen Thaule i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge til E24.

E24 har snakket med flere firma som har blitt færre energimontører det siste året, enten gjennom nedbemanning, permitteringer eller naturlig avgang.

– Det er en problemstilling som burde bekymre alle som vil elektrifisere Norge, sier Thaule.

Nedbemannet med femti

Selskapet Nettpartner, som har virksomhet både på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge, så seg i fjor nødt til å si opp 50 energimontører. Det tilsvarer omtrent ti prosent av alle energimontørene i selskapet, forteller markedssjef Per Åge Nymann.

Selskapet har opplevd ordretørke i to år innen regionalnettet, forteller Nymann. Han tror ikke det ser lysere ut fremover heller.

– Markedet er ustabilt. Det ligger ingen forutsetninger om at det skal bygges mer. Vi vet at fremtiden skal bli elektrisk, men det gjøres ingen tiltak for at det skal skje, sier Nymann.

For energientreprenøren Omexom har markedssituasjonen ført til at selskapet permitterte en rekke energientreprenører på nyåret. Det sier HR- direktør Rita-Bettina Fjerstad Ajer, som er tett på prosessene knyttet til manglende oppdrag og permitteringer, til E24.

Rita-Bettina-Fjerstad Ajer er HR- og kommunikasjonsdirektør i Omexom. Foto: Omexom

– Det er en alvorlig situasjon for markedet vårt. Vi har veldig flinke ansatte som vi gjerne skulle hatt ute på oppdrag, sier hun.

Hun beskriver det som krevende, både i markedet og internt.

– Det som er veldig rart for oss, er at vi vet at det ligger mye uferdig. Det ville vært mer enn nok prosjekter til alle, men de kommer ikke ut, sier hun.

Flere faktorer spiller inn

Det er nettselskapene, med Statnett i spissen, som har ansvaret for å sette i gang utbygging og vedlikehold av kraftnettet i Norge.

På oppdrag fra nettselskapene, utfører energientreprenørfirmaer og deres energimontører bygningsarbeidet.

Thaule i Fornybar Norge mener derfor at det er energientreprenørene som er temperaturmåleren på nettutbygging i Norge. Og akkurat nå er det temperaturen lav.

Jørgen Thaule er næringspolitisk rådgiver i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, som blant annet jobber for gode rammevilkår for fornybarnæringen. Foto: Caroline Roka/Energi Norge

– Hvorfor bygges det ikke nett raskere, når behovet er så stort?

– Årsakene til paradokset er sammensatt av flere faktorer, sier han.

Thaule lister opp:

  • For det første har inntekts- og kostnadsrammene til nettselskapene, som blir satt av reguleringsmyndighetene, for svake incentiver til å investere i nett. I Norge er det rundt 100 nettselskaper, der Statnett er det største. Alle er eid av stat eller kommune, og har monopol på markedet. Derfor reguleres nettselskapenes inntekt av myndighetene.

  • For det andre tar eierne i nettselskapene, det vil si stat og kommuner, hvert år ut store beløp i utbytte. Utbyttene brukes til andre offentlige oppgaver enn å bygge og utvikle strømnett, ifølge Thaule.

  • Samtidig står konsesjonssøknader i kø hos NVE.

Per 26. januar ligger 120 konsesjonssaker i kø hos NVE, mens 184 saker er til behandling. Det skriver NVE i en e-post til E24.

– Ikke nok jobb utover vinteren

Allerede i 2019 begynte energientreprenørene å se at veksten de hadde opplevd de siste årene, flatet ut, ifølge Thaule.

Siden pandemien har oppdragene og omsetningen begynt å falle.

– Basert på tilbakemeldinger fra bransjen, så vil kurvene fortsette å synke i 2022, og det ser ikke lysere ut i året som kommer heller, forteller Thaule.

Dette kan energientreprenørfirmaet Nett-Tjenester bekrefte. Daglig leder Lars-Erik Sundell er bekymret for situasjonen i markedet.

– Per nå har vi ikke nok arbeid til montørene våre utover vinteren og våren, og kommer det ikke flere oppdrag, vil permitteringer være en konsekvens, sier Sundell.

De siste fem-seks årene har selskapet først og fremst rekruttert lærlinger.

– Det er ikke mange ledige energimontører i markedet, så skal man ha inn nye montører i dag, må man ta de inn via lærlinger. Så skal de gå 2,5 år i lære, og å bli en fullgod montør tar enda flere år, sier Sundell.

Trenger flere energimontører i fremtiden

Frem mot 2030 planlegger Statnett å investere 60–100 milliarder i nettanlegg. De kommende fem årene forventer de en rask vekst i investeringsnivået.

Ifølge Fornybar Norges anslag, vil Norge trenge minst 3.000 nye energimontørårsverk for å klare å følge opp de store byggeplanene.

Samtidig må alle energimontører ha fagbrev, blant annet fordi jobben ofte innebærer å hanskes med svært høy spenning.

– Vi er redd kompetansen forsvinner til andre næringer, sier Thaule.

– Situasjonen er prekær om vi ikke får til et løft. Derfor er det også ekstremt viktig at energientreprenør-markedet fungerer.