Etterlyser flere abonnenter på det kommunale vannanlegget

foto