Har et akutt behov for flere boliger til å kunne bosette flyktninger i Senja

foto