Innbrudd i vannverk — kommunen forsterker overvåkning- og sikring

foto