Søte geitekillinger fikk smilet frem hos beboerne på sykehjemmet