– Det gikk så fort, alt var overtent i løpet av få minutter

foto