Fylkesråd i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde (SV), mener at det vil være gunstig å fjerne eksamen for videregåendeelevene til våren, for å skape forutsigbarhet. Det får han sterk støtte av fra Elevorganisasjonens leder for Troms og Finnmark, Johannes Vangsnes Myrstad.

– Etter to veldig spesielle år med usikkerhet, plutselige endringer og store vanskeligheter med å kunne planlegge skoleløpet, både for elever og lærere, trengs det nå forutsigbarhet, sier fylkesråd i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde, til iTromsø.

Rohde mener at forutsetningene elevene har for å nå sitt potensiale på eksamen ikke er likt med tidligere elever.

– Det er ikke akseptabelt at hvor hardt skolene har blitt rammet, kan bli avgjørende for om elevene når sitt potensiale på eksamen, spesielt elever som går det toårige løpet på yrkesfaglinjene, legger han til.

Nettopp derfor oppfordrer han kunnskapsministeren til å avlyse eksamen for våren 2022. Rohde mener at å avlyse eksamen vil skape ro for elevene, som igjen vil føre til en bedre skolehverdag frem over.

– Å avlyse eksamen er ganske åpenbart

Elevorganisasjonens leder i Troms og Finnmark, Johannes Vangsnes Myrstad, sier at han gir sin fulle støtte til argumentene Rohde kommer med.

– Koronapandemien har gjort skoleåret og skolearbeidet veldig turbulent. Det har variert fra måned til måned og flere av elevene har hatt forskjellige utgangspunkt for å håndtere endringene i skolehverdagen. Å avlyse eksamen er ganske åpenbart, og her har Rohde vår fulle støtte, sier Myrstad til iTromsø.

foto
VIL DROPPE EKSAMEN: Leder for Elevorganisasjonen for Troms og Finnmark, Johannes Vangsnes Myrstad, sier at det er åpenbart at eksamen bør avlyses, slik at elevene kan komme seg helskinnet gjennom skoleåret.  Foto: Elias Crogh / privat

Myrstad opplyser til iTromsø at Elevorganisasjonen har vært i dialog med Utdanningsdirektoratet, og er nå i ferd med utredningen av en risikoanalyse i forhold til konsekvensene av en avlyst eksamen.

– Vi har funnet at den faglige erfaringen elevene har fått varierer veldig fra skole til skole, og fra lærer til lærer. Digital undervisning er et helt nytt konsept, men et nødvendig alternativ. Dessverre har det seg sånn at det er et mye dårligere alternativ, sier Myrstad.

Sterkt preget av unntakstilstanden

– To av tre år på videregående er blitt sterkt preget av dette som vi må kunne kalle en unntakstilstand. Årsakene til at eksamen ble avlyst i fjor er på mange måter forsterket nå. Et år med kraftige restriksjoner er blitt til to for disse elevene. Vi kan ikke late som om eksamen kan gjennomføres som vanlig – elevene må bli hørt, sier Rohde.

Rohde mener at det derfor vil være urettferdig å legge eksamenspress på elever som i mange tilfeller ikke har fått gå på skolen fysisk, men har hatt et skoleliv på Teams.

– Vi ser stadig flere fagfolk som rykker ut med stor bekymring for hvordan pandemien har virket på den psykiske helsen til folk, og da spesielt for våre unge. Det ser ut til at det har vært veldig tøft for mange, selv om vi ikke har det fulle bildet enda, sier han og legger til:

– Når det gjelder det faglige er det også på det rene at digital undervisning ikke er en fullgod erstatning, dermed har også undervisningen vært mangelfull – til tross for en beundringsverdig innsats fra lærerne.

Mistet masse læring

Myrstad sier at koronapandemien har forstyrret læringsutbyttet i en så stor grad at det vil være ute av hensikt å gjennomføre eksamen på «vanlig» måte.

– Gjennom pandemien har vi mistet masse læring, koronaskolen har rett og slett vært for dårlig, til tross for god innsats fra lærerne. På slutten av skoleåret skal du ha en vurdering om du har tatt inn over deg det fagstoffet som har blitt presentert, men siden utdanningen har blitt forstyrret i så stor grad, mener vi i Elevorganisasjonen at dette ikke står i linje med hensikten til eksamen.

Johannes Vangsnes Myrstad understreker også støtten som har kommet fra eksperter, om hvorvidt eksamen bør avlyses.

– Hvis eksamen fjernes gir det oss faktisk en mulighet til å komme oss gjennom skoleåret uten å føle på konsekvensene av den digitale undervisningen. Derfor håper vi i Elevorganisasjonen at det blir tatt tak i, og at kunnskapsministeren fjerner årets kommende eksamen.

Må finne alternative løsninger

Som Rohde understreker, er det ikke første gang eksamen avlyses. Uten eksamenskarakter får ikke elevene vitnemålet, men ifølge Rohde er det alternative løsninger som bør hentes frem igjen.

– Det finnes mange andre måter å bedømme elevene på, disse metodene ble brukt forrige år, og bør brukes igjen. At elevene ikke har fått tatt eksamen har vi sett før, både tidligere i pandemien og før det. Det er altså løsninger på dette og det viktigste vil nå være å gi elevene og lærerne forutsigbarhet, mener fylkesråd Bjarne Rohde.