Kåre heter fortsatt Kåre, og åpner snart dørene igjen

foto