Her starter arbeidet med å bygge 20 nye omsorgsboliger

foto