Sp vil ha fylkespolitikerne med på helikopteruttalelse for å påvirke Sp

foto