Stedvis dårlig sikt på E6 i Nord-Troms — en fylkesvei stengt