Andøy kommune og Senja kommune inviterer til pressemøte om status for forprosjektet Fergeforbindelsen Andenes-Gryllefjord i forkant av seminaret.

Målet med fergeforbindelse mellom Andenes og Gryllefjord, er å styrke samfunnsutviklingen gjennom reiselivets posisjon og næringslivets betingelser for vekst i Nord-Norge, heter det i invitasjonen.

– Resultatmålet for denne forprosjektfasen er utvidet skuldersesong i mai-oktober 2023, etablert samarbeid mellom næringsliv, reiseliv, forsvaret, regionrådene og fylkeskommunene og enighet om igangsettelse av hovedprosjektet, påpekes det.

Mulige effekter er vesentlig økning i antall besøkende/turister i Vesterålen og Senja, forutsigbarhet for planlegging til store reiselivsoperatører, tilrettelegger for etterspurt infrastruktur for næringstransport, effektiviserer logistikk og transport for næringslivet og øker bostedsattraktivitet.