Ny aktør etablerer seg — gis disp til å bygge høyere

foto