UNN frir til blodgiverne - har kritisk mangel av spesielt en blodtype

foto