Skadet mann hentet ned fra fjellet med helikopter

foto