Tallene fra Nord Pool viser at ukeprisen for Nord-Norge havner på knapt 1,58 kr/kWh i uke 50, som vi nå akkurat har forlatt. Det skriver Europower.

Historisk har det ifølge arkivene til Nord Pool bare skjedd to ganger før at prisen har blitt over 1 kr/kWh.

I uke 8 tilbake i 2010, under kraftkrisen, nådde prisen 1,34 kr/kWh. Den rekorden sto til uke 48 i fjor, da ukeprisen var 1,36 kr/kWh.

Nord-Norge blir påvirket av prisene i områdene rundt. Med synkende temperaturer og økende eksport, hadde Nord-Norge den høyeste ukentlige strømproduksjonen på fem år sist uke, skrev NVE onsdag i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

De fire siste ukene har prisene pekt rett oppover. Uke 49 var det en liten nedgang på grunn av stor produksjon fra vindkraft. Men i uke 50 har altså pilene igjen pekt oppover til nye rekorder.

Senioranalytiker Lene Hagen i Volue Insight kommenterte i forrige uke at prisene i nord forventes å være høye. Det er både mangel på snø og vannmagasiner. Samtidig er det ventet lite nedbør og kulde. Prisene i Nord-Norge er også påvirket av isleggingen av Luleälven, der det lages et sterkt islag i elva slik at vannet kan renne fritt under gjennom resten av vinteren.

Ligger an til suveren månedsrekord

Prisnivået for en hel måned har imidlertid ikke vært høyt nok til at det har blitt strømstøtte i Nord-Norge hittil. Det ser nå ut til å endre seg, for desember ligger an til å bli den dyreste måneden noensinne. Rekorden stammer fra kraftkrisen i 2010. Da var februarprisen i Tromsø på 76 øre/kWh.

Per 18. desember er strømprisen i Nord-Norge i snitt på 1,25 kr/kWh. Det er fortsatt mye billigere enn prisnivået i Sør-Norge, men det er nok liten trøst for forbrukerne. Prisnivået er nesten tre ganger høyere enn i november. Da var strømprisen før nettleie og avgifter på 44 øre/kWh.

I desember i fjor var strømprisen i Nord-Norge 61 øre/kWh – den hittil dyreste måneden de to siste årene. Nå er altså prisen det dobbelte.