Kommunen sliter — får økonomisk støtte til utvikling

foto