Økte omsetningen med nesten ni millioner kroner

foto