Statsforvalteren mener at reindrifta må akseptere et visst tap til kongeørna

foto