Utsetter flyttingen av amerikansk luftfartøy

foto