Mannen mente han var «kjørbar» – blodprøven avdekket en promille på 3,28

foto