Forsvarsbygg vil møte kommunen for å diskutere boligprosjekt i Øverbygd

foto