Mange bilførere forstyrres av bilens berøringsskjerm: – Nedslående tall

foto