Måtte svare for de foreslåtte strukturendringene: – Vi har verken folk eller råd til å opprettholde både sykehjem og omsorgsboliger

foto