Her blir de pålagt å sikre at barna har et trygt og godt miljø