foto
Når anlegget står ferdig vil 10.000 antennepunkter, som er satt sammen som et sekskantet nett, peke rett opp mot himmelen. Og alt skal styres av en supercomputer. Foto: Eiscat

Her starter byggingen av verdens mest avanserte rom-radaranlegg