foto
Flytter man litt om på bokstavene, blir Elvis fort til Iselv. Foto: Gjermund Nilssen

Elvis lever! I Kirkesdalen!