Statsråden kommer — og han vil få tydelige meldinger