Har åpnet ett kjørefelt etter jord- og steinras nord for Oteren