Vannledning ødelagt under vedlikeholdsarbeid – mener det er feil at hun selv må punge ut

foto