Befal i Hæren på tiltalebenken: Mener det ikke er bevist at seksuelle handlinger har skjedd

foto