Mannen som ble funnet i sjøen er kritisk skadd

foto