Legevakt for en tusenlapp per innbygger — og lønnskostnader er hovedårsaken til merforbruket

foto