Glad gjeng fra Midt-Troms ble løftet fram på nasjonal næringskonferanse