Stenger vei to kvelder og to netter grunnet veiarbeid