Viser frem hjelpemidler som kan gjøre hverdagen bedre for de eldre

foto